Er du frisk på et velgørende væddemål?

Danmarks vildeste væddemål til fordel for Børnecancerfonden.

Jeg vil gerne vædde Læs historien bag

Historien bag

Tilbage i 2013 valgte jeg at dele min historie, som du kan læse ved at klikke her. I samme anledning samlede jeg mere end 50.000 kroner ind gennem væddemål med en række virksomheder om, hvorvidt jeg kunne gennemfører cykelløbet Sjælland Rundt.

Min historie er en personlig fortælling om, hvordan jeg gik fra en socialt udsat opvækst, hvor jeg havde mange skiftende adresser, droppede ud af folkeskolen og blev ung far på kontanthjælp, til endelig at tage skeen i den anden hånd og give min søn det forbillede, jeg altid selv har manglet som barn.

Der er sket meget siden sidst, og jeg føler, at jeg skylder en opfølgning til alle dem, som bakkede op om ’projektet’ sidste gang, hvor man kunne følge med i både radio og tv samt på de sociale medier.

Bare et par måneder efter cykelturen på de 300 kilometer valgte jeg at tage springet som selvstændig erhvervsdrivende.

Det har medført mange spændende oplevelser og muligheder, som bl.a. har ført til, at jeg i dag har en spændende dagligdag som direktør, investor og rådgiver i selskaber jeg helt eller delvist ejer.

De mange dage og nætter på kontoret har dog ikke gjort meget godt for min fysiske form, og jeg må desværre erkende, at jeg er tilbage til status quo på det område.

Jeg kunne vælge at beklage mig over livets uretfærdigheder - eller bare gøre noget ved det.

Jeg vælger sidstnævnte.

Så, er du frisk på et væddemål?

/ Michael Roscoe.

Jeg vil gerne vædde Læs mere om formålet

Målet er at samle op til 250.000 kroner ind til fordel for Børnecancerfonden.

Projektet valgte jeg i sin tid at kalde ’Impossible is overrated’ grundet min egen overbevisning om, at intet er umuligt for den, som bærer viljen.

Min egen baggrund og historie vidner om at man altid kan rejse sig ved det træ man er faldet ved.

Der er dog mennesker, hvis skæbne ikke altid er op til dem selv, men som daglig kæmper den største kamp. Kampen for livet. Derfor ønsker jeg at dedikere min egen kamp til dem gennem Børnecancerfonden, hvis arbejde er med til at bringe glæde og håb til de unge fightere og deres pårørerende.

Jeg vil gerne vædde Læs mere om løbene

Kan jeg gennemføre alle løb?

Vi vædder om, hvorvidt jeg kan gennemføre alle løbene herunder.
Gennemfører jeg dem alle, doneres beløbet fra væddemålet direkte til Børnecancerfoden.

Hvis ikke jeg når i mål, skal den samlede donation betales ud af min egen lomme!

Er du interesseret i et væddemål? (erhverv)

Brug formularen herunder til at skabe den indledende kontakt. Du er også velkommen til at udfylde den, hvis blot du har spørgsmål.

Alle, som indgår et væddemål på mere end DKK 5.000,- vil blive inviteret til en netværksmiddag som afslutning på projektet.

Du kan læse mere om det praktiske i forbindelse med donationen (fradragsret etc.) under formularen.

Praktisk om donationer:

Donationer giver fradrag op til 15.200 kr.

Andre gaver (donationer) end forskningsgaver er fradragsberettiget op til 15.200 DKK jf. Ligningsloven § 8 A

Donationer udelukkende til forskning er fuldt fradragsberettigede.

Du kan gøre opmærksom på ved indgåelse af et væddemål om du ønsker at donationen udelukkende skal gå til forskning. Fradragsretten er ikke begrænset af et min- eller et maksimumsbeløb. jf. ligningslovens §8H

Indberetning til SKAT

Børnecancerfonden indberetter beløbet til SKAT med virksomhedens CVR-nr. Fradraget er betinget af indberetningen.

Ønsker du reklame i forbindelse med indsamlingen?

Hvis der er et element af reklameydelse, kan din virksomheden som hovedregel fradrage beløbet som en driftsudgift. Rådfør dig med din revisor for at sikre du kan fradrage beløbet som evt. reklameudgift jf. statsskattelovens § 6.

Bindende aftale

Du modtager en kontrakt i forbindelse med din henvendelse, lig den jeg har underskrevet med Børnecancerfonden.

Indsamlet: DKK 202.500,-
INDSAMLINGEN ER SLUT
-->